1

What Does kinh pháp cú thích minh châu Mean?

News Discuss 
Sau thời gian cận kề hầu Phật, thầy Sona trở về gặp lại vị sư phụ. Hôm sau, thầy cùng sư phụ đến trước nhà thân mẫu khất thực. trái đất lại sáng sủa, lúc bấy giờ thực tướng thực tánh của sự vật được lộ bày như For an https://kinh-ph-p-c-nguy-n-thu58664.designi1.com/41256408/the-best-side-of-kinh-pháp-cú-giảng-giải

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story